Videokamery

Štandardný

Zachytiť dôležité životné momenty, zábavné situácie alebo len taký bežný deň – tieto možnosti nám poskytujú videokamery. Videokamera je zariadenie, pomocou ktorého môžeme zhotoviť záznam obrazu so zvukom a s možnosťou okamžitého uloženia na záznamové médium vnútri kamery. Dnes už je to bežnou súčasťou takmer každého mobilného zariadenia, no videokamera si tiež prešla svojím vývojom.

Videokamery

Profesionálne videokamery od Sony

Vývoj videokamery

Predchodcom videokamery boli televízne kamery. Tie však boli veľmi veľké, ťažko premiestniteľné a preto umiestnené na jednom mieste niekde v štúdiu. Televízne kamery museli byť neustále napojené na externý zdroj napájania a zaznamenávané obrazy sa prenášali na magnetické pásky do inej miestnosti. Až neskorším technologickým vývojom sa pomaly tieto kamery zmenšovali a osamostatňovali. Vo chvíli, keď sa kamera dala preniesť jedným človekom, záznam sa ukladal priamo do kamery  a bola do veľkej miery nezávislá od napájania, a tak bola na svete prvá videokamera. Úložný priestor bol v podobe magnetických pások, ktoré boli vložené v kamere. Formáty, v ktorých sa točili prvé videá boli napríklad VHS, Betamax, Video-8 či DV a záznamy boli analógové. Po vlne digitálnej techniky však tieto staré formáty nahradili nové ako sú DVD-R či Blu-Ray, ktoré používame aj dnes.

Videokamery

Videokamery – Blackmagic Design

Súčasnosť

Dnes už videokamery zaznamenávajú obraz na pevný disk alebo na miniatúrne pamäťové karty. Kódovanie záznamov je väčšinou vo videoformáte MPEG-2, MPEG-4 alebo AVCHD a obraz je možné bez problémov preniesť napríklad na osobný počítač. Ak nepočítame videokamery zabudované v mobilných zariadeniach, tak podoba dnešnej amatérskej videokamery je veľmi praktická. Nové videokamery je možné držať v jednej ruke a sú užívateľsky nenáročné, a preto sú vhodné na rôzne dovolenky a výlety s rodinou či priateľmi. No na druhej strane nedisponujú vlastnosťami ako profi kamery. Postupne sa však už zmenšujú aj profi kamery a v dnešnej dobe rozvinutých technológii je len otázkou času, kedy aj tieto kamery budeme môcť držať v jednej ruke.