Možno je založenie offshore spoločnosti aj pre vás

Štandardný

     Obchodné podnikanie či držba aktív prostredníctvom offshore spoločnosti je stále veľmi lákavou a atraktívnou záležitosťou z mnohých dôvodov. Medzi jednotlivými offshore krajinami a ich aktuálnymi právnymi formami sú samozrejme pomerne často značné rozdiely. Právny systém a podmienky offshore bankovníctva  sa postupom času v mnohých krajinách menia. Zaujíma vás, ktorá krajina  ako daňový raj a aká právna forma spoločnosti je pre vaše podnikateľské aktivity najvhodnejšia v prípade, ak  uvažujete o tom, že by bolo pre vás vhodné založenie offshore spoločnosti v niektorej s tzv. offshore jurisdikcii? Potom je samozrejme najlepšie, najúspornejšie a najrozumnejšie zkontaktovať sa osobne so špecializovanou agentúrou na offshore podnikanie.

Niektoré výhody offshore podnikania

    Založením offshore spoločnosti a rozšírením svojich podnikateľských aktivít do niektorej vhodnej zahraničnej destinácie môžete získať určité výhody. Sú to hlavne nízke alebo žiadne dane,  prípadne len poplatky vláde danej offshore krajiny a anonymita vlastníctva a ochrana majetku. Výhodou je aj možnosť využívania iného právneho prostredia. Právny systém v niektorých krajinách je považovaný za relatívne stabilnejší.

založenie offshore spoločnosti

Vďaka offshore spoločnosti môžete ušetriť.

Založenie offshore spoločnosti  vám môže šetriť na daniach

    Najčastejší  motívom pre založenie offshore spoločnosti sú daňové úspory. Táto skutočnosť je spôsobená jednak neúmerným zdanením vo vyspelých krajinách a tiež skutočnosťou, že mnohé náklady vynaložené podnikateľským subjetom pre dosiahnutie jeho príjmov vôbec nie sú za daňové náklady považované. Jednotlivé spoločnosti sú potom nútené aspoň niektoré činnosti optimalizovať cez dcérske spoločnosti založené vo vhodnejších daňových podmienkach tzv. daňových rajov.

raj

Daňové raje sa využívajú ako vhodné miesta pre podnikateľské aktivity.

Právne motívy pre založenie offshore spoločnosti

     Veľmi dôležitým motívom je možnosť založiť na konkrétny účel spoločnosť v krajine s úplne odlišnými spoločenskými podmienkami a obchodným právom. Umožňuje to  usporiadať vzťahy medzi podielnikmi v offshore spoločnosti spôsobom, ktorý odporuje nášmu obchodnému právu. Rovnako tak môže byť podstatná tiež výrazne nižšia úroveň administratívnych povinností – nie je nutné predkladať účtovné výkazy a daňové priznania, správy pre register spoločností a podobne. V masovom meradle bývajú zahraničné spoločnosti z daňových rajov využívané pre  ochranu majetku pred nárokmi veriteľov.