Zámková dlažba – z čoho sa vyrába a ako ju používať

Štandardný

Betónová zámková dlažba je dnes takmer všade

Betónová zámková dlažba je dnes jednou z najobľúbenejších. Stretneme sa s ňou takmer všade, od chodníkov obcí a väčších miest, cez námestia, príjazdové  plochy pri rodinných domoch, či rozsiahle priestranstva pred priemyselnými a inými podnikmi. Stala sa obľúbenou hlavne pre ľahkú a rýchlu pokládku. Navyše sa presadila aj vďaka širokej ponuke rôznych farieb a vzorov a možnosti ľahko skladať zaujímavé a pestré mozaiky. Zatrávňovacia zámková dlažba je zase praktickým riešením pojazdných plôch, ak si prajeme na pozemku zachovať čo najviac zelene.

Zámková dlažba záhrada

Existuje niekoľko rôznych typov zámkovej dlažby.

Surovina pre výrobu zámkovej dlažby

Základnou surovinou pre výrobu zámkovej dlažby je betónová zmes, do ktorej sa pridávajú ďalšie prísady do betónu – plastifikátory. Tie upravujú vlastnosti betónu a teda aj výsledných produktov – zámkovej či zatrávňovacej dlažby. Súčasťou ponuky zámkovej dlažby sú aj polovičné časti, ktoré sa aplikujú ku krajom pokladaných plôch. Súčasťou ponuky na trhu sú aj  pätníky a obrubníky, odtokové žľaby a rôzne okrasné prvky. Zámková dlažba sa s ohľadom na očakávané zaťaženie vyrába v rôznych hrúbkach.

Zatrávňovacia zámková dlažba

Zatrávňovacia dlažba je vhodnou alternatívou, ak chcete zachovať čo najviac zelene.

Pokládka zámkovej dlažby sa deje v niekoľkých následných krokoch

Najprv sa musí dôkladne pripraviť podložie. Na ideálne pripravenom podloží závisí samotná životnosť zámkovej dlažby, rovnako ako jej účelnosť a dokonalý vzhľad. Začíname výkopom, potom podložnú vrstvu zhutníme a zrovnáme dno výkopu. Nasleduje uloženie podkladových vrstiev, ktorých charakter priamo závisí od povahy a účely plochy pokrytej zámkovou dlažbou.

Samotnú pokládku dlažby by mali skutočne robiť odborníci

Záverečnou fázou je škárovanie. Po položení zámkovej dlažby sa škáry medzi jednotlivými dlaždicami zasypú jemným kremičitým pieskom. Ako materiál pre výplň špár nesmie byť použitý piesok obsahujúci vápenné alebo hlinité prímesi, pretože takýto materiál umožňuje  následné prerastanie škár zámkovej dlažby trávami a machmi a tiež tvorenie vápenných výkvetov na povrchu dlažby. Aj z týchto dôvodov je zasypávanie špár nutné robiť za pekného  počasia suchým pieskom, ktorý medzi špáry dokonale zapadne. Následne vám už stačí užívať si zámkovú dlažbu napríklad vo vašej záhrade.