Zateplenie domu pred najbližšou zimou

Štandardný
Zateplenie domu

Odizolujte si chladné miesta zaplatením domu

V priebehu zimných mesiacov si majitelia domov veľmi reálne uvedomujú, aké vysoké majú finančné náklady na vykurovanie. Nezáleží príliš na tom, či majú všetko napojené na elektrický prúd, využívajú aj kotle na pevné palivo či skúšajú alternatívne modernejšie formy vykurovania ich obydlí. Účty za teplo sú vysoké. Letné a jesenné obdobie je dosť dlhé na vhodné zamyslenie sa nad tým, ako šetriť na spôsobe spotreby energií v nadchádzajúcom novom vykurovacom období.

Náklady na energie v našom rodinnom rozpočte narastajú. Preto je skutočne dôležité detailne si skontrolovať váš rodinný dom, či neexistuje dostatok možností a postupov, ako šetriť na spotrebe energií a zamedziť zbytočným únikom tepla. Koniec leta a začiatok jesene je ideálny čas na to, aby sme si začali pripravovať našu domácnosť na nadchádzajúce chladné zimné mesiace. Sadnite si teda občas niekde za písací stôl, vezmite si papier a pero a urobte si podrobnejší plán. Plán aj o tom, ako šetriť na spotrebovanej energii a zároveň byť v teple, na svetle, v pohodlí a bezpečí.

Tesniaca páska a stolársky tmel

Skontrolujte si najprv drobné netesnosti na vašom dome. Napríklad úniky tepla okolo dverí alebo okien. Utesnenie a vytmelenie takýchto miest na vašom obydlí môže znížiť váš účet za vykurovanie o 10-15%. Je to najlacnejší, jednoduchý a veľmi efektívny spôsob, ako zatepliť váš dom a znížiť si náklady na zimné vykurovanie. Tu je niekoľko tipov, ako asi postupovať:

 • detailne skontrolujte okolie dverí a okien; zalepte tesniacou páskou alebo vyplňte stolárskym tmelom akékoľvek štrbiny a diery, ktorými má možnosť unikať teplo z vnútrajšku budovy; presvedčte sa, že tak dvere ako aj okná sú utesnené správne a efektívne,
 • ak vaše okná dobre netesnia, pouvažujte nad ich kompletnou výmenou za nové, viac účinnejšie; nie je to lacná záležitosť, potrvá pomerne dlho, pokiaľ sa vám vrátia vložené investície do ich výmeny v podobe nižších nákladov na energiu; je to dlhodobá investícia, ale mala by sa vám vyplatiť,
 • akákoľvek rúrka, diera s nejakým drôtom alebo nezaslepená vodovodná trubka môžu byť tiež miestom netesnosti; ak prechádzajú stenami, stropom alebo podlahou domu, potom sú možným zdrojom tepelných strát; vodovodné trubky sú klasickým príkladom možných tepelných strát, ak nie sú otvory po nich dobre utesnené; utesnite dôkladne takéto drobné otvory v stenách, stropoch a podlahe vášho domu,
 • elektrické zásuvky a vypínače môžu tiež umožňovať studenému vzduchu vstup do miestnosti; využite vhodné penové tesnenie a utesnite ich čo najdetailnejšie a bezpečne,
 • nezabudnite na váš krb alebo otvorené ohnisko v obývačke; ak ho často v zime nepoužívate, utesnite klapkou prístup do komína; neutesnený komín z krbového priestoru je niečo ako dokonale otvorené okno; obyčajnou klapkou v komíne urobíte veľa pre zateplenie vášho domu
 • skontrolujte si detailne rozvodné potrubie vášho vykurovacieho systému; objavíte určite rôzne drobné netesnosti a poškodenia; inštalatérska izolačná páska sa tiež časom stáva menej účinnou, treba ju vymeniť za novú; s pomocou odborníka vymeňte poškodené časti rozvodného systému; utesnite páskou a tmelom všetky lokalizované netesnosti.

Skontrolujte si tepelné izolácie v dome

zateplenie domu

Zateplenie domu špeciálnou izoláciou

Dobre urobená izolácia vo vašom dome výrazným spôsobom znižuje úniky tepla z obytných priestorov počas zimných mesiacov. Ubezpečte sa, že váš dom je správne zaizolovaný, aby ste tak šetrili energiou v sychravých dňoch a chladných a veterných mesiacoch, kedy teploty výrazne klesnú aj pod nulu.

 • zaizolujte si podkrovné priestory; v starších rodinných domoch je to práve priestor, kde dochádza k veľkým stratám a únikom tepla; v minulosti sa domy stavali len s veľmi nízkou tepelnou účinnosťou; v takýchto stavbách dochádza k únikom tepla cez steny, podlahy a stropy miestností; hlavne však cez podkrovné priestory a strešnú konštrukciu; záleží aj od regiónu, v ktorom žijete, na konkrétnej geografickej polohe vášho domu ako aj miestnych klimatických podmienkach; ak chcete kompletne zaizolovať tieto priestory svojpomocne, poraďte sa vopred s miestnym predajcom izolačných materiálov,
 • dôkladne pred zimou utesnite dvere alebo stropné prístupové dvierka do vášho podkrovia; teplý vzduch stúpa nahor a touto jednoduchou operáciou zamedzíte jeho únik von z obydlia,
 • utesnite dôkladne všetky otvory v podkrovných priestoroch, ktoré sú otvorené a vedú smerom dole do domu (otvorené potrubie, rúrky, elektrické rozvody a pod.); akákoľvek diera vedúca zdola nahor je možným miestom vážnych strát tepla; pokryte ich ústia a utesnite hoci aj tesniacou penou; urobili ste tak opäť dosť pre zateplenie vášho domu pred zimou.

Jesenná kontrola vášho vykurovania

Jeseň je ideálnym obdobím pre uskutočnenie rutinnej kontroly a údržby nášho centrálneho vykurovacieho systému v dome. Je to určite rozumné urobiť si pred zimou. Zabezpečiť si tak, aby systém fungoval účinne a efektívne počas dlhých chladných zimných večerov a nocí. Niekoľko drobných nápadov, ako postupovať, nasleduje:

 • je úplne samozrejmé, že rutinná údržba závisí aj od konkrétneho systému vykurovania v dome; je ale dôležité, ak ho máte v systéme zabudovaný, vymeniť vzduchový filter v systéme raz mesačne; odstráňte tiež dôkladne všetky hrubšie nečistoty a prach na ohrievacích paneloch v jednotlivých miestnostiach; aj týmto jednoduchým opatrením sa účinnosť vykurovania zlepší,
 • opäť ale záleží aj na tom, aký typ a ako starý je váš vykurovací systém; záleží aj na type paliva, môže byť na klasické pevné palivo spaľované v kotloch, na plyn, vykurovací olej, elektrický prúd alebo je to kombinovaný systém vykurovania domu; kontrola a údržba systému sa potom samozrejme odvíja od typu systému; ak mate doma dosť starý vykurovací systém, pouvažujte o jeho výmene za novší, čistejší s účinnejšou technológiu vykurovania obydlí; je to opäť nie lacná záležitosť, dlhodobá investícia, ktorá zatepleniu vášho domova určite prospeje,
 • ak ešte nemáte v jednotlivých miestnostiach nastaviteľné termostaty, nainštalujte si ich už túto jeseň s pomocou odborníka; budete si tak môcť veľmi efektívne nastavovať teploty v miestnostiach podľa potreby a ich účelu, aj vo vašej neprítomnosti, či v noci; takýmto spôsobom môžete znížiť váš účet za energie až od 20 – 75 %,
 • odstráňte všetky prekážky pred otvormi s teplým vzduchom, ohrievačmi, radiátormi alebo inými zdrojmi tepla; takto zabezpečíte čo najefektívnejšiu cirkuláciu teplého vzduchu vo vašom dome.