Šaty ako zdravotnícke oblečenie

Štandardný

Občas sa nám bohužiaľ stáva, že strávime nejakú tú hodinku v čakárni obvodného doktora. Alebo dokonca absolvujeme niekoľkodňový liečebný pobyt v lôžkovej časti nemocnice. Máme tak dostatok času okrem iného všimnúť si, ako chodieva oblečený nemocničný personál. Ten by sa mal samozrejme správať čo najprofesionálnejšie, pretože vie, že to ako vyzerajú, pôsobí na pacientov. Malo by to byť súčasťou pokojnej atmosféry liečby a osobnej starostlivosti. Všeobecne známe príslovie, že šaty robia človeka, v tomto prípade platí tiež veľmi dobre a opodstatnene. Profesionálne vystupovanie, ale aj zdravotnícke oblečenie šaty dotvárajú vizáž doktora, sestier či pomocného zdravotného personálu.

Šaty robia človeka.

Zdravotnícke oblečenie šaty sa dajú kombinovať

Plášť, dvojdielne komplety, sesterské rovnošaty. Šaty ako zdravotnícke oblečenie predstavujú širšiu skupinu rôznych typov vrchného oblečenia. Z nich je možné kombinovať podľa druhu zdravotníckeho povolania, chuti zdravotníka a momentálnych potrieb. Najmä v minulosti boli úplným základom lekárskeho šatníka lekárske plášte. Nosievali sa a slúžili vo všetkých lekárskych profesiách. Trend bieleho plášťa sa však dnes mení a lekársky personál začína používať odlišné šaty ako zdravotnícke oblečenie.

Biele plášte sa postupne vytrácajú..

Dvojdielny lekársky komplet – nohavice a blúzka

Svojim pôvodom pochádza tento komplet z operačných sál. Dnes sa asi najčastejšie používa ako lekársky zdravotnícky odev. Do kompletu ladené nohavice s blúzkou alebo tričkom. Dvojdielne komplety vytláčajú najmä lekárske plášte a nájdete ich už nielen na operačných sálach, ale aj v bežnej ambulantnej praxi a v ordináciách. Stále častejšie narazíte v lekárskom zariadení na zdravotnícke odevy v modrej alebo zelenej farbe, alebo v ďalších pastelových odtieňoch a odvážnejších farebných motívoch.

Šaty musia byť voľné a flexibilné

Šaty a dobré vystupovanie v lekárskej rovnošate a zdravotníckom oblečení všeobecne vysiela pacientovi jednoznačnou správu. Ja som profesionál, ktorý berie svoju prácu vážne. Akýkoľvek zdravotnícky alebo lekársky odev musí vyzerať dobre a pritom predovšetkým poskytovať dostatočnú voľnosť pohybu a flexibilitu k efektívnemu vykonávaniu zdravotníckej starostlivosti.