Overovanie listín a doložka Apostila

Štandardný

Na to, aby bol úradný dokument zo Slovenska právne použiteľný aj v zahraničí, musí prejsť určitým overením a rovnako to platí aj naopak. V medzinárodnom práve totiž platí, že verejné listiny vydané orgánmi cudzieho štátu, ktoré platia na území tohto štátu ich vydania, nadobúdajú právnu silu v inom štáte až vtedy, ak sú opatrené požadovanými overeniami. Pre plnohodnotné použitie verejnej listiny jedného štátu na území iného štátu sa preto vyžaduje, aby táto listina prešla tzv. vyšším overením listín. Tento proces je pomerne zdĺhavý a nemusí sa použiť medzi krajinami, kde postačuje overenie listiny tzv. apostiláciou, čo je omnoho jednoduchší spôsob. Čo to ale tá apostila je?

ľudia v práci

Dokumenty bývajú apostilované rôznymi úradmi.

Čo je apostila?

Slovo „apostille“ pochádza z Francúzska a v slovenčine sa vyskytuje ako apostila či apostilácia. Apostila je tzv. konečná overovacia doložka, ktorá vám umožní použiť listinu vydanú v zahraničí na Slovensku. Ide o overenie podpisu a odtlačku razítka na listine za účelom jeho použitia v zahraničí, pričom táto zvláštna doložka nahrádza v prípadoch stanovených medzinárodnými zmluvami superlegalizáciu. Zmysel apostily spočíva s tom, že na základe nej si môže byť úradník v zahraničí istý, že verejná listina, ktorú mu predkladáte, nie je sfalšovaná a bola vydaná skutočne tým orgánom, ktorý je v našom štáte oprávnený danú listinu vydať.

ľudia v práci

Zmysel apostily je v dôvere.

Apostila a bilaterálna zmluva

Vybavenie apostilácie je veľmi rýchle a jednoduché. Apostilu k verejným listinám vydaným na Slovensku však nevydáva jeden špecializovaný úrad, pretože takýto úrad jednoducho neexistuje. Dokumenty sú apostilované rôznymi úradmi podľa toho, aký dokument potrebujete apostilovať. Apostila však nie je vždy potrebná. Dôvodom je fakt, že Slovenská republika má s niektorými štátmi uzavretú tzv. bilaterálnu (dvojstrannú) zmluvu o právnej pomoci, ktorá odstraňuje požiadavku apostilácie justičných verejných listín. Treba ale zdôrazniť, že nie všetkých verejných, ale len justičných verejných listín. Na internete ľahko nájdete zoznam všetkých štátov s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú spomínanú bilaterálnu zmluvu.