skola-v-prirode

škola v prírode

Jednou z najdôležitejších vecí je pri balení dieťaťa do školy prírody nezabudnúť na vhodné oblečenie a obuv

Jednou z najdôležitejších vecí je pri balení dieťaťa do školy prírody nezabudnúť na vhodné oblečenie a obuv