Čo je vlastne webdesign a ako s ním začať?

Štandardný

Webdesign je dnes už medzi ľuďmi, najmä teda medzi tými neskôr narodenými, celkom zaužívaný pojem, avšak veľakrát sa stáva, že je používaný a vysvetľovaný nesprávne. Do značnej miery za to určite môže fakt, že nie je nijak presne vymedzené, čo to webdesign vlastne je a spadá pod neho mnoho rôznych iných „disciplín“. Ja sa však pokúsim v tomto […]

Videokamery

Štandardný

Zachytiť dôležité životné momenty, zábavné situácie alebo len taký bežný deň – tieto možnosti nám poskytujú videokamery. Videokamera je zariadenie, pomocou ktorého môžeme zhotoviť záznam obrazu so zvukom a s možnosťou okamžitého uloženia na záznamové médium vnútri kamery. Dnes už je to bežnou súčasťou takmer každého mobilného zariadenia, no videokamera si tiež prešla svojím vývojom. Vývoj videokamery Predchodcom videokamery […]