Zateplenie domu pred najbližšou zimou

Štandardný

V priebehu zimných mesiacov si majitelia domov veľmi reálne uvedomujú, aké vysoké majú finančné náklady na vykurovanie. Nezáleží príliš na tom, či majú všetko napojené na elektrický prúd, využívajú aj kotle na pevné palivo či skúšajú alternatívne modernejšie formy vykurovania ich obydlí. Účty za teplo sú vysoké. Letné a jesenné obdobie je dosť dlhé na vhodné zamyslenie […]

Prečo postupne prechádzame na pasívne domy

Štandardný

Pasívne domy sa už aj u nás objavujú čoraz častejšie. A to kvôli tomu, že sú to mimoriadne úsporné domy, hlavne čo sa týka nákladov na vykurovanie. Tie sú pri pasívnych domoch až niekoľkokrát menšie ako pri klasických stavbách. Pasívne domy sú totiž postavené tak, aby ste vykurovanie alebo klimatizáciu museli používať iba minimálne. Ak ide o […]